Realisatie

Ontzorgen van A tot Z

GWW-Ingenieurs begeleidt de uitvoering van het project en behartigt de belangen van onze opdrachtgevers. We zijn gericht op het omgevingsmanagement, zodat we betrokkenen en geĂ¯nteresseerden informeren en op de hoogte houden. Indien gewenst wijzen we op aandachtspunten voor het beheer.

Beheer

Gedegen beheer en onderhoud, dat in lijn ligt met het ontwerp en de functionaliteit, zorgen voor een toekomstbestendig project. Wij leggen alle details vast in een beheerplan, zodat u rekening kunt houden met alle aspecten van het onderhoud. Door onze expertise zijn wij in staat specifieke zorg aan een buitenruimte te bieden, waarbij duurzaamheid wordt nagestreefd.

  • Kostenramingen en kostenmanagement;
  • Projectmanagement en -begeleiding.

Projectmanagement en – begeleiding

Complexe en ingewikkelde projecten dienen tot in detail goed te verlopen. Door de combinatie van begeleiding en inhoudelijke kennis brengt GWW-Ingenieurs uw project verder. Samen met u ontwerpen wij maatwerk. Als wij de verantwoordelijkheid voor het management en begeleiding op ons nemen, dan kunt u erop rekenen dat alles tot in detail is onderzocht, besproken, doorgerekend en geregeld.

Projecten