Projecten

Quickscan Flora en Fauna

Sprengenland Wonen gaat aanpassingen aan een wooncomplexen doorvoeren. GWW-Ingenieurs voert quickscans uit om de aanwezige flora en fauna in beeld te brengen. Met de voorgestelde maatregelen kunnen de eventueel aanwezige beschermde flora en fauna gespaard worden of ontzien door aanpassingen aan de werkmethode of uitvoeringsperiode.