Projecten

Troelstrastraat en omgeving in Velp

  • Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Namens gemeente Rheden heeft GWW-Ingenieurs de besteksvoorbereiding verzorgd voor werk Reconstructie Troelstrastraat en omgeving in Velp (Gld). Het dagelijks toezicht wordt ook door GWW-Ingenieurs gevoerd.

De uitvoering van het project is gestart in november 2014 en loopt t/m medio april 2015.

  • Uitgevoerde werkzaamheden:
    • Opstellen bestek en tekeningen
    • Verzorgen aanbesteding
    • Toezicht tijdens de uitvoering