Projecten

Parkeerplaats Posbank

  • Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Voor Natuurmonumenten heeft GWW-Ingenieurs een ontwerp gemaakt voor het vernieuwen van het de parkeerplaats de Posbank. Het doel van de reconstructie was het verlagen van de jaarlijkse onderhoudskosten en het vergroten van de parkeercapaciteit. Voor de reconstructie heeft GWW-Ingenieurs het bestek geschreven en de bestekstekeningen opgesteld, daarnaast is de aanbesteding van het project begeleid.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de directievoering en het toezicht eveneens door GWW-Ingenieurs uitgevoerd.