Projecten

Park Beekhuizen

 • Opdrachtgever: Natuurmonumenten Nationaal Park Veluwezoom
Voor Natuurmonumenten heeft GWW-Ingenieurs het project herstel Park Beekhuizen de maatregelen t.b.v. herstel geoptimaliseerd, technisch uitgewerkt, in verschillende vakdisciplines aanbesteed en uitvoering voor de opdrachtgever begeleid.
 • Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Uitwerking maatregelen herstelplan
  • Vergunningaanvragen
  • Opstellen aanbestedingsstukken
  • Aanbesteding
  • Uitvoeringsbegeleiding