Projecten

Campus Diemen Zuid

  • Opdrachtgever: Van Wijnen
Voor de Van Wijnen heeft GWW-Ingenieurs de herinrichting van de buitenruimte van de Campus geoptimaliseerd op basis van het definitieve ontwerp van Karres en Brands. De aanlegwerkzaamheden en 5 jaar beheer en onderhoud aanbesteed middels E&C contract (Engineer en construct).
  • Uitgevoerde werkzaamheden:
    • Optimalisatie definitief ontwerp
    • Opstellen programma van eisen
    • Opstellen vraagspecificatie en inschrijvingsleidraad
    • Begeleiden aanbesteding