Contract en aanbesteding

Een goede basis

GWW-Ingenieurs werkt aan vraagstukken, die aansluiten bij wat er leeft en speelt in onze dagelijkse leefomgeving. Wij geven oplossingsgerichte en innovatieve adviezen. In het advies maken wij praktisch en creatief gebruik van bestaande technieken of ontwikkelen nieuwe technologieën.

Bestekken

Het RAW-bestek vormt samen met de bestekstekeningen de basis voor het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. De kwaliteit, kosten en tijdsplanning van het project worden op deze manier gewaarborgd. Voor kleinere projecten behoort een bondige werkomschrijving tot de mogelijkheden. GWW-Ingenieurs kijkt niet alleen naar de invulling van de relevante details, maar wil graag met u een stap verder denken.

  • Projectfases;
  • Contractvorming;

Prijs en contractvormen

GWW-Ingenieurs heeft ruime ervaring met verschillende aanbestedingsprocedures, contractvormen en offertes aanvragen. De details in de wet- en regelgeving zijn belangrijk en samen met de opdrachtgever bepalen we de geschiktste vorm voor het project. Naast ons advies, kunnen wij de volledige verantwoordelijkheid omtrent dit traject op ons nemen.

Geïntegreerde contracten

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC contacten zijn hier specifiek voor ontwikkeld en biedt de opdrachtaannemers meer taken en meer verantwoordelijkheid. In deze vrijheid is het belangrijk om duidelijk kaders te stellen, waarbinnen de betrokkenen zich kunnen bewegen. Het is hierbij essentieel om vraagstukken volledig te doorgronden. Hierdoor krijgen alle partijen duidelijkheid om een gedegen invulling te geven aan het project.
Wij adviseren u graag.

Aanbesteding