GWW-Ingenieurs

Denkers die doen

Duurzaam ontwerpen met de Global Goals

Onderscheid door creativiteit

GWW-Ingenieurs is een jonge, frisse en dynamische organisatie, gespecialiseerd op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.  Adviseurs die de opdrachtgever in het gehele traject - van voorbereiding tot beheer - adviseren en ondersteunen.

Bij het oplossen van vraagstukken staat niet alleen de functionaliteit centraal, duurzaamheid en de sociale invulling zijn belangrijke aandachtspunten. Kenmerkend is onze creatieve en praktische aanpak.

GWW-Ingenieurs onderscheidt zich daarmee van andere ingenieursbureaus door meer te bieden dan denken in 'traditionele' oplossingen. Denkers die doen.

Participatie is een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet. Steeds vaker worden belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken bij het project.Om dit proces goed te laten verlopen werkt GWW-Ingenieurs nauw samen met Neerlands. Neerlands wil bijdragen aan de kwaliteit van ons milieu en de leefomgeving.
Door samen te werken met alle betrokken partijen komen niet alleen inzichten en creatieve ideeën vroegtijdig op tafel, maar zorgt anderzijds ook voor meer draagvlak en vertrouwen.
Neerlands is expert in het begeleiden en ondersteunen van participatieprocessen. Een goed participatieproces leidt tot een beter en duurzaam resultaat.

Lees verder

De complexiteit van kabels en leidingen zorgt ervoor dat men accuraat te werk moet gaan, wanneer omgegaan wordt met bestaande kabels en leidingen.Van belang is dat het grondroeren met precisie gedaan wordt, zodat niet onverwachts kabels en leidingen geraakt kunnen worden.
Echter is gebleken dat dit niet genoeg is. Vooronderzoek is van cruciaal belang voor het veilig stellen van de grondroerder en het zeker stellen van de planning en dus ook kosten. CivilScan is gespecialiseerd in het doen van het vooronderzoek.
Tijdens het onderzoek worden kabels en leidingen geïdentificeerd, gelokaliseerd en verwerkt. Een van de meest effectieve manieren van CivilScan is het maken van proefsleuven.

Lees verder

Contact